O Kancelarii

Notariusze: Agnieszka Mazur-Kułakowska i Marcin Solak

Kancelaria Notarialna Agnieszki Mazur-Kułakowskiej i Marcina Solaka rozpoczęła działalność w lipcu 2008 roku. Doświadczenie notariuszy poparte jest nie tylko długoletnią praktyką zawodową, ale też ciągłym doskonaleniem zawodowym. Doświadczenie i przygotowanie merytoryczne są niezbędne, by rzetelnie wykonywać zawód zaufania publicznego i zapewnić stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Prowadzimy Kancelarię w Krakowie

Kancelaria zlokalizowana jest w Krakowie w Dzielnicy Zwierzyniec przy ul. Michała Stachowicza 5/3. Ulica Stachowicza usytuowana jest pomiędzy ul. Focha, ul. Kościuszki, placem Na Stawach i Aleją Krasińskiego – 12 minut spacerem od Rynku Głównego. Lokal Kancelarii znajduje się na parterze. Co do zasady, notariusze sporządzają czynności notarialne w Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Dokonanie czynności notarialnej w innym miejscu jest możliwe, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Wykonujemy pełen zakres czynności notarialnych

  • Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.
  • Zakres czynności prawnych, które pod rygorem nieważności powinny zostać sporządzone w formie aktów notarialnych jest bardzo szeroki. Wprowadzenie przez ustawodawcę wymogu dokonywania czynności w formie aktów notarialnych wynika z dążenia do zagwarantowania pewności obrotu prawnego. Na straży ich prawidłowości stoi bowiem funkcjonariusz publiczny – notariusz.
  • Istnieje szereg czynności, dla których forma aktu notarialnego powinna zostać zachowana dla procesowych celów dowodowych.
  • Istnieją również czynności prawne, którym – ze względu na ich rangę i społeczną doniosłość – bezpieczniej nadać formę aktów notarialnych i wykonać je w obecności osoby zaufania publicznego.

Dbamy o należyte zabezpieczenie praw i interesów stron

Wykonując czynności notarialne zapewniamy profesjonalizm, terminowość i zaangażowanie. Przed spotkaniem w naszej Kancelarii w Krakowie przekażemy Państwu szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów. Przedstawimy procedury postępowania, pomożemy skompletować potrzebne dokumenty, doradzimy w kwestii najlepszych rozwiązań prawnych. Ustalimy indywidualnie termin spotkania, w dogodnych dla Państwa godzinach.

Udając się do miejsca, jakim jest Kancelaria notarialna mają Państwo pewność, że Państwa dane są należycie chronione, a dokonywane czynności nabywają charakteru dokumentów urzędowych.

Zapraszamy

Jeśli potrzebują Państwo notariusza w Krakowie, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej spółek prawa handlowego, firm deweloperskich i funduszy inwestycyjnych. Wykonujemy kompleksowe czynności notarialne na rzecz osób fizycznych.