Notariusz Kraków

Sprzedaż lokalu stanowiącego odrębną nieruchomość

DOKUMENTY WYMAGANE PRZY SPRZEDAŻY LOKALU Z KSIĘGĄ WIECZYSTĄ:

  • numer lub odpis z księgi wieczystej,
  • podstawa nabycia, czyli np.: wypis aktu notarialnego umowy sprzedaży, darowizny lub umowy ustanowienia odrębnej własności lokalu lub prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia, w przypadku spadkobrania łącznie z zaświadczeniem urzędu skarbowego o wywiązaniu się spadkobierców z obowiązku podatkowego,
  • dane osobowe stron,
  • cena sprzedaży i warunki/terminy płatności,
  • warunki i data wydania lokalu,
  • nr konta bankowego,
  • zaświadczenie, że w lokalu nikt nie jest zameldowany,
  • zaświadczenie, że nie ma zadłużenia w płatności opłat eksploatacyjnych,
  • dowód opłacenia podatku od nieruchomości i opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu,
  • oświadczenie banku o udzieleniu kredytu oraz umowa kredytowa – w przypadku gdy nabycie jest finansowane ze środków pochodzących z kredytu bankowego.