O Kancelarii

Notariusze: Agnieszka Mazur-Kułakowska i Marcin Solak

Kancelaria Notarialna Agnieszki Mazur-Kułakowskiej i Marcina Solaka rozpoczęła działalność w lipcu 2008 roku. Doświadczenie notariuszy poparte jest nie tylko długoletnią praktyką zawodową, ale też ciągłym doskonaleniem zawodowym. Doświadczenie i przygotowanie merytoryczne są niezbędne, by rzetelnie wykonywać zawód zaufania publicznego i zapewnić stronom bezpieczeństwo obrotu prawnego.

Prowadzimy Kancelarię w Krakowie

Kancelaria zlokalizowana jest w Krakowie w Dzielnicy Zwierzyniec przy ul. Michała Stachowicza 5/3. Ulica Stachowicza usytuowana jest pomiędzy ul. Focha, ul. Kościuszki, placem Na Stawach i Aleją Krasińskiego – 12 minut spacerem od Rynku Głównego. Lokal Kancelarii znajduje się na parterze. Co do zasady, notariusze sporządzają czynności notarialne w Kancelarii Notarialnej w Krakowie. Dokonanie czynności notarialnej w innym miejscu jest możliwe, jeżeli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.

Wykonujemy pełen zakres czynności notarialnych

Notariusz sporządza akt notarialny, jeżeli wymaga tego przepis prawa lub taka jest wola stron.

Zakres czynności prawnych, które pod rygorem nieważności powinny zostać sporządzone w formie aktów notarialnych jest bardzo szeroki. Wprowadzenie przez ustawodawcę wymogu dokonywania czynności w formie aktów notarialnych wynika z dążenia do zagwarantowania pewności obrotu prawnego. Na straży ich prawidłowości stoi bowiem funkcjonariusz publiczny – notariusz.

Istnieje szereg czynności, dla których forma aktu notarialnego powinna zostać zachowana dla procesowych celów dowodowych.

Istnieją również czynności prawne, którym – ze względu na ich rangę i społeczną doniosłość – bezpieczniej nadać formę aktów notarialnych i wykonać je w obecności osoby zaufania publicznego.

Dbamy o należyte zabezpieczenie praw i interesów stron

Wykonując czynności notarialne zapewniamy profesjonalizm, terminowość i zaangażowanie. Przed spotkaniem w naszej Kancelarii w Krakowie przekażemy Państwu szczegółowe wytyczne dotyczące wymaganych dokumentów. Przedstawimy procedury postępowania, pomożemy skompletować potrzebne dokumenty, doradzimy w kwestii najlepszych rozwiązań prawnych. Ustalimy indywidualnie termin spotkania, w dogodnych dla Państwa godzinach.

Udając się do miejsca, jakim jest Kancelaria notarialna mają Państwo pewność, że Państwa dane są należycie chronione, a dokonywane czynności nabywają charakteru dokumentów urzędowych.

Zapraszamy

Jeśli potrzebują Państwo notariusza w Krakowie, serdecznie zapraszamy do skorzystania z naszych usług. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w obsłudze notarialnej spółek prawa handlowego, firm deweloperskich i funduszy inwestycyjnych. Wykonujemy kompleksowe czynności notarialne na rzecz osób fizycznych.